תנאי שימוש

In SmellSpace you will smell odors are rate them. All the odors used in SmellSpace are used in perfumery and scientific experiments, and are considered perfectly safe at these concentrations. The purpose of this site is to generate anonymous data on odor preferences that we use to study the human sense of smell. Our ultimate goal is to use these data in our effort to generate algorithms that predict how molecules will smell based on their structure alone, and algorithms that will predict various personal traits based on odor preferences. Thus, the data from this site may appear in scientific publications such as those you can see here, but these publications will never include personal identifying information, and there will be no way to link between the data and those who provided it. With this general goal in mind, please consider the following terms of use: 

 

1. This site is for your entertainment use only.

 

The information provided on this site, such as predictions on personality, is for your entertainment use only, it does not constitute diagnosis or psychological advice of any kind. Also, the information provided on this site, such as predictions of perfumes you might like, is not a recommendation to purchase any product. Finally, the interpersonal predictions provided on this site, such as your "matching" with others, are not to be seen as a recommendation on managing existing relationships or forming new ones, and are not a recommendation to contact other people.

 

2. By participating, you are committing that:

A. You are over 18 years of age 

B. You are not pregnant. 

C. That you never had an allergic reaction to an odor. If you did, do not participate. 

D. That you do not suffer from any medical condition such as asthma that may prevent you from smelling several odors in succession. If you are not sure whether your medical condition allows you to participate, do not participate. 

E. That you will not rely on this site and its results to make any decision 

F. That you will not make commercial use of this site or its results 

 

 

3. We commit that:

 

A. We will protect your privacy according to our privacy policy

 

By marking that you accept the terms, you are stating that you understand all of the above, and that that you agree to participate under these conditions.

 

מטרת האתר היא ליצור מאגר נתונים אנונימי על העדפות ריח של בני אדם שישמש אותנו כדי ללמוד את חוש הריח האנושי. המטרה הסופית שלנו היא להשתמש בנתונים אלה על מנת ליצור אלגוריתמים שיאפשרו לנבא מהו הריח של חומר כלשהוא בהתבסס רק על המבנה המולקולרי שלו. בנוסף אנחנו מנסים לפתח אלגוריתם שיאפשר לזהות תכונות אישיות שונות המבוססות על העדפות ריח. נתונים מאתר זה עשויים להופיע בפרסומים מדעיים כגון אלה, אבל פרסומים אלה לא יכללו פרטים מזהים אישיים, ולא תהיה דרך לקשר בין הנתונים ומי שסיפק אותם. בהינתן מטרה כללית זו, אנא שיקלו את תנאי שימוש הבאים:
 

1. אתר זה הינו לצורך בידורי בלבד.

 

המידע הניתן באתר זה, כגון ניבוי אישיות, הוא לבידור בלבד, ואינו מהווה אבחנה או ייעוץ פסיכולוגי מכל סוג שהוא. כמו כן, המידע הניתן באתר זה, כגון המלצות על בשמים, אינו מהווה המלצה לרכוש כל מוצר. לבסוף, אין להתייחס לתחזיות הבין-אישיות הניתנות באתר זה ("ההתאמה" עם אחרים) כהמלצה על ניהול קשרים קיימים, או ליצור קשרים חדשים.

 

2. על ידי הסכמה להירשם באתר, את/ה מצהיר ש:

א. את/ה מעל גיל 18 שנים

ב. את לא בהריון.
ג. לא הייתה לך תגובה אלרגית לריח. אם כן, אל תשתתף/פי!
ד. את/ה לא סובל/ת מכל מצב רפואי כגון אסטמה שעלולה למנוע ממך להריח כמה ריחות ברציפות. אם את/ה לא בטוח/ה באם המצב הרפואי שלך מאפשר לך להשתתף, אל תשתתף/פי.
ה. לא תסתמך/י על אתר זה ותוצאותיו כדי לקבל כל החלטה מכל סוג שהוא
ו. לא תעשה/י שימוש מסחרי באתר זה או בתוצאותיו
 

3. אנו מתחייבים כי:
 
א. אנו נגן על הפרטיות שלך על פי מדיניות הפרטיות שלנו
 
על ידי סימון שאת/ה מקבל/ת את התנאים, את/ה קובע/ת שאת/ה מבין/נה את כל האמור לעיל, וכי את/ה מסכים/מה להשתתף בתנאים אלו.